THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: Xóm Tiềng – Xã Bắc Phong – Huyện Cao Phong – Tỉnh Hòa Bình
  • SĐT: 01232.256.111 – 02183.846.648
  • Email: info@heritistpark.vn
  • Website: www.heritistpark.vn